2 killed as speeding car rams into auto on Delhi’s Barrahpullah flyover

2 killed as speeding car rams into auto on Delhi’s Barrahpullah flyover